Autoři AAV

 • Ing. Irena Kanovská

  Ing. Irena Kanovská

  Jednatelka MOTOR expert s.r.o.

  Jednatelka MOTOR expert s.r.o. 
  • poradce v oblasti legislativy měření emisí a systému řízení jakosti 
  • lektorská činnost - od roku 1997 se aktivně podílí na organizaci a zajištění odborných kurzů a seminářů. Zabývá se přípravou metodiky kurzů ve spolupráci s lektory. Připravuje a prezentuje odborné semináře z oblasti legislativy měření emisí vozidel a systému řízení SME 
  • zajišťuje revize a posudky výukových materiálů a skript 
  • od roku 2015 je garantem cyklů školení pro Centrum služeb pro silniční dopravu a DEKRA, je garantem vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ vzdělávacích projektů ESF, školení sítě pneuservisů Best Drive v ČR a Pneubox v SR, projektů vzdělávání pedagogických pracovníků odborných automobilních škol v ČR a SR 
  • autorka Příručky pro SME, systém řízení využívá více než 250 SME v ČR 
  • členka pracovních skupin MDČR se zaměřením na měření emisí 
  • členka zkušební komise 
  • členka správní rady SAČR (2012 – 2016) 
  • organizátorka Iniciativy EMISE 2018 za účelem zrušení diskriminace SME kvůli střetu zájmů 
  • pořadatelka 13 ročníků mezinárodní konference Den autodiagnostiky

 • Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

  Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

  TÜV SÜD Czech s.r.o. - vědecko-výzkumný pracovník

  TÜV SÜD Czech s.r.o., (dříve Ústav pro výzkum motorových vozidel s.r.o.) -  vědecko-výzkumný pracovník
  • soudní znalec v oboru strojírenství všeobecné, specializace "konstrukce, schvalování, údržba, opravy a technický stav vozidel a pracovních strojů"
  • zkušební technik STK a SME
  • kontrolní technik typu "K" Ministerstva dopravy ČR
  • zkušební komisař techniků STK a SME 

 • Bc. Vladimír Dušek

  Bc. Vladimír Dušek

  Jednatel Poradenské centrum pro STK s.r.o.

  Poradenské centrum pro STK s.r.o.  - Znalec problematiky STK 
  • 20 let praxe provádění technických prohlídek na kontrolní lince STK (od řadového kontrolního technika až po vedoucího STK) 
  • Od roku 2001 vyučuje problematiku STK v základních a prohlubovacích kurzech pro kontrolní techniky a kontrolní techniky typu „K“ 
  • 10 let praxe na „silnici“ při výuce příslušníků dopravní policie ČR na provádění silničních kontrol u užitkových vozidel podle směrnice 2000/30/ES 
  • Autor publikací pro potřeby Policie ČR na kontrolu užitkových vozidel a na kontrolu neschválených úprav u motocyklů (zatím jediné publikace, které byly v ČR napsány pro potřeby kontroly technického stavu vozidel, a proto je používají i kontrolní technici STK) 
  • Tvůrce „nových“ kontrolních úkonů v příloze č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., zveřejněných ve vyhlášce č. 82/ 2012 Sb., které byly implementovány ze směrnice 2010/48/ES 
  • Autor několika metodik MD pro kontrolu technického stavu vozidel v STK 
  • Člen různých zkušebních a odborných komisí MD 
  • Autor Příručky jakosti pro STK 
  • Odborný poradce pro provozovatele a kontrolní techniky smluvních STK v ČR

 • Bc. Dalibor Plischke, DiS.

  Bc. Dalibor Plischke, DiS.

  MOTOR expert s.r.o.

  MOTOR expert s.r.o. 
  • od r. 2017 lektor školicího střediska MOTOR expert 
  • praktické zkušenosti z různých oblastí autoopravárenství a z technických prohlídek vozidel (kontrolní technik STK a měření emisí, přijímací technik nákladních vozidel Mercedes, servisní technik Toyota/Subaru, prodejce náhradních dílů Subaru, vedoucí servisu Subaru, technik servisu Iveco) a také ze školství, jako učitel odborného výcviku. Studoval pedagogiku, diagnostiku silničních vozidel zakončenou absolutoriem, na VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní obor: Technická diagnostika, opravy a udržování, bakalářské studium ukončené státní zkouškou a předtím obor Mechanizace a služby ukončený maturitou 
  • je autorem mnoha výukových materiálů a skript v oblasti měření emisí, autodiagnostiky, diagnostiky klimatizačních jednotek, konstrukce motorů atd., určených pro odborné kurzy, které pořádá MOTOR expert 
  • kontrolní technik SME, vedoucí SME 
  • kvalifikaci si neustále udržuje také jako aktivní autodiagnostik, zajímavé případy ze své praxe publikuje např. v odborném časopise AUTO expert 
  • člen zkušební komise MD ČR

 • Dalibor Dušek, DiS

  Dalibor Dušek, DiS

 • Štefan Kanovský

  Štefan Kanovský

  Jednatel MOTOR expert s.r.o.

  Jednatel MOTOR expert s.r.o. - Znalec problematiky SME 
  • 30 let praxe jako emisní technik a provozovatel jedné z prvních emisních stanic v ČR 
  • 26 let praxe v roli prodejce vybavení pro emisní stanice, diagnostické a garážové techniky 
  • 24 let praxe jako kontrolní technik a provozovatel mobilní STK 
  • 24 let praxe jako lektor vlastní Servisní školy autodiagnostiky a autor efektivní metodiky zjišťování závad elektronických systémů řízení moderních motorů 
  • 18 let praxe jako lektor Školicího zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel s pověřením MD ČR 
  • 6 let praxe jako lektor základních a prohlubovacích kurzů kontrolních techniků a ISTP 
  • Člen pracovních skupin MDČR se zaměřením na měření emisí 
  • Člen zkušební komise 
  • Člen správní rady SAČR (od r. 2016) 
  • Odborný poradce pro kontrolní techniky a provozovatele stanic měření emisí v ČR